POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Fibero G. Rojek, J. Rojek Sp. jawna wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467723, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Harbutowice 486, 32-440 Sułkowice NIP: 681 20 56 057 REGON: 1228940692.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się poprzez adres e-mail: sklep@fibero-textil.com

3. Dane osobowe klientów będących osobami fizycznymi przetwarzane będą w celach:

a) przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umów oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze(art. 6 ust 1 lit. c RODO);

c)w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, a także marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) w przypadku wyrażenia zgody w celu przekazywania treści o charakterze marketingowych na Pani/a numer telefonu i/lub adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dane osobowe osób, działających w imieniu klientów, podane przez tych klientów w zakresie imienia, nazwiska, stanowiska oraz danych kontaktowych, będą przetwarzane w związku z realizowaniem umowy zawartej z klientem, w szczególności jej koordynowania i ułatwienia kontaktu z klientem za pośrednictwem wskazanych przez niego osób do kontaktu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne i księgowe.

6. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata. Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody.

7. Posiada Pan/i prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8. Wyrażoną zgodę może Pan/i wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

9. Posiada Pan/i także prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).

10. Pani/a dane nie będą udostępniane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11. Pani/a nie dane będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania związanych zrealizowaniem umowy czy wystawienia faktury. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne, a ich niepodanie, w tym nie wyrażenie zgody nie wpływu na sposób realizacji innych celów przetwarzania.

 

Polityka prywatności

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Sklep internetowy wykorzystuje technologię ‘’cookies’’, wyłącznie w celu:

a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

c) możliwości logowania do serwisu;

d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

4. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

5. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez Klienta i przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę przeglądarce, należy skorzystać z pliku pomocy wykorzystywanej przeglądarki. Przykładowe opcje edytowania w przeglądarkach:

a) Mozilla Firefox – www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka-Internet

b) Explorer – www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

c) Google Chrome: – www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

7. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

9. Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies w celach marketingowych, tylko w przypadku, gdy Klient wyrazi na to zgodę. Wówczas pliki cookies będą wykorzystywane w urządzeniu Klienta w celu dostosowania reklam do potrzeb Klienta, tj. profilowania wyświetlanych reklam na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na stronie Sklepu, stosownie do preferencji Klienta w zakresie wyboru Produktów na podstawie danych posiadanych przez Sprzedawcę, w tym zachowania Klienta na stronie Sklepu. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być wówczas udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

10. Serwis korzysta z Google Analytics, Analityka internetowa Google Inc. („Google“). Google Analytics używa „Cookies“. Informacje uzyskane za pomocą Cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przekazywane są do serwera Google w USA i tam zapisywane. Informacje te pomagają w analizie dot. korzystania z danej strony internetowej, przekazywanej właścicielowi danej strony oraz w celu zaoferowania innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Google może przekazać te informacje do osób trzecich, o ile zostało to prawnie określone lub jeśli osoby trzecie opracowują te dane dla Google. Google nie łączy Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Korzystając z tej strony internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych przez Google w celu i w sposób opisany powyżej.

11. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisywane w logach nie są używane w celu identyfikacji konkretnej osoby korzystającej z Serwisu, a służą jedynie prowadzeniu statysty i stanowią materiał pomocniczy do administrowania stroną. Dane zawarte w logach nie są przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem osób upoważnionymi do administrowania serwerem.

12. W przypadku każdorazowego wejścia na strony Serwisu, serwer zapisuje jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony Serwisu.